Як розвинути в собі компетенції лідера: ключові навички

Print Friendly, PDF & Email

“Лідерами не народжуються, ними стають. І робляться вони так само як і будь-що інше – завдяки наполегливій праці”, – сказав Вінс Ломбарді, легендарний тренер з американського футболу. Іншими словами, для того, щоб розвивати лідерів і ставати ними, потрібні відданість справі та практика.

Підвищення ефективності лідерства – це надзвичайно важливий аспект для будь-якої компанії. Організації, які активно інвестують у навчання та розвиток лідерських навичок, мають значно кращі показники своєї ефективності. Їх також часто характеризують як найкращі місця для роботи.

Однак лише 40% компаній на ринку оцінюють рівень своїх лідерів на “добре” або “відмінно”. Саме тому підвищення кваліфікації лідерів та менеджерів є одним з ключових HR-трендів.

Чому важливо розвивати лідерські компетенції?

Ефективне лідерство є однією з ключових складових успіху в будь-якій сфері діяльності. Але що робить лідера справжнім лідером? Це питання стає особливо актуальним, коли ми говоримо про лідерські компетенції – той набір знань, умінь і якостей, що дозволяють людині ефективно керувати та надихати інших.

У сучасному бізнесі компетенції керівника стають більш ніж просто важливими – вони стають критичними для успіху. На шляху до досягнення своїх цілей, компанії усвідомлюють, що справжніми конкурентними перевагами стають не лише продукти чи послуги, але й сильне лідерство.

Розвиток лідерських компетенцій у топ-менеджерів чи тімлідів є важливим з багатьох причин, зокрема:

 • Прийняття обґрунтованих рішень.

Розвиток лідерських компетенцій допомагає лідерам розглядати проблеми та виклики з різних точок зору. Після цього аналізувати результати, брати на себе зважені ризики та приймати рішення, які допомагають рухати організацію вперед.

 • Побудова міцних стосунків.

Люди з сильними лідерськими якостями та компетенціями здатні не лише будувати міцні стосунки зі своєю командою, а й з акціонерами та клієнтами.

 • Орієнтуватися у змінах та керувати ними.

Лідерські вміння є критичними для виявлення потреб у змінах, впровадження управлінських процесів під час періодів турбулентності, а також для підтримки стабільності й безперервності діяльності організації.

 • Надихати та мотивувати співробітників.

Сильний лідер здатен надихати, заряджати енергією та мотивувати всю свою команду працювати разом для досягнення спільних цілей. Це призводить до більш ефективної співпраці, інновацій та продуктивності.

Мотивовані працівники створюють позитивне робоче середовище, від якого виграють усі. А це призводить до кращої продуктивності. Тому життєво важливо визначити працівників, які мають природний потенціал для лідерства, і розвивати його. Це допоможе їм стати проактивними і збільшити свої шанси на підвищення. 

У результаті, ефективний розвиток лідерства призведе до стійкого успіху організації.

Основні компетенції керівника

Лідерство вже давно перестало бути лише питанням авторитету та керівництва, ставши складною сукупністю навичок, вмінь та особистих якостей. Ефективні лідери надихають, заохочують і сприяють підвищенню продуктивності своєї команди. Успішна команда часто працює під керівництвом сильного лідера. 

В сучасному бізнес-середовищі ключові компетенції лідера не лише визначають успішність компанії, а й впливають на її конкурентоспроможність та здатність до адаптації. Нижче ми дослідимо найсуттєвіші компетенції керівника, які становлять основу ефективного лідерства. 

Міжособистісні навички

Міжособистісні навички також відомі як навички роботи з людьми або “софт скіли”. Вони включають в себе:

 • чуйне та поважне ставлення до людей;
 • реагування на потреби різних людей у різних ситуаціях;
 • активне слухання;
 • надання та отримання зворотного зв’язку;
 • невербальну комунікацію;
 • навички вирішення проблем;
 • робота в команді.

Міжособистісні навички мають ключове значення для успішного керівника. Вони впливають на всі аспекти взаємодії з командою та створюють основу для плідної співпраці та взаєморозуміння. У компетентність справді хорошого лідера входить здатність демонструвати ці навички.

Управління персоналом

Коли справа доходить до керівництва іншими, ефективне управління людьми має вирішальне значення. Залежно від рівня керівництва, це передбачає процес нагляду за навчанням, розвитком, мотивацією та повсякденним управлінням працівниками. 

Емоційний інтелект 

Емоційний інтелект зосереджується на нашій здатності розуміти емоції людей та емоційні ситуації. Це також про нашу здатність розуміти власні емоції та керувати ними.

Емоційний інтелект складається з кількох компонентів:

 • Самосвідомість – знання своїх сильних і слабких сторін.
 • Саморегуляція – здатність керувати власними емоціями.
 • Мотивація – люди з високим емоційним інтелектом зазвичай також мають високу мотивацію.
 • Емпатія – люди з емпатією та співчуттям краще взаємодіють з іншими.
 • Соціальні навички – соціальні навички емоційно розумних людей показують, що вони щиро піклуються про інших і поважають їх.

Лідери з високим емоційним інтелектом зазвичай добре вміють співпереживати іншим, управляти стресом і вирішувати конфлікти. Керівника, який розуміє своїх підлеглих та може задовольнити їхні потреби, завжди поважають і цінують. А колектив перетворюється на натхненних і ефективних працівників. 

Соціальний інтелект 

Соціальний інтелект відображає наше розуміння різних соціальних контекстів та динамік. Включає в себе здатність розуміти поведінку іншої людини, свою власну поведінку, а також здатність діяти відповідно до ситуації. Журнал Psychology Today вказує, що ця здатність є одним з ключових показників успішного лідерства.

На робочому місці лідер з високим рівнем соціального інтелекту вміє визначити, коли потрібно говорити або слухати та що саме сказати та в який момент. Це сприяє ефективній комунікації та допомагає уникнути конфліктів.

Вирішення проблем

Ефективні лідери повинні вміти використовувати свої знання та досвід для виявлення та аналізу проблем. Перш ніж озвучити потенційне рішення, компетентний лідер перевірить кілька варіантів, щоб побачити, наскільки кожен з них життєздатний, і тільки тоді представить його, коли буде впевнений у результаті.

Управління конфліктами

Конфлікти неминучі в організації, де працюють люди з різними характерами, переконаннями, культурами та настроями. Тому компетентні лідери здатні управляти такими конфліктами. Це призводить до зміцнення команд та підвищення ефективності роботи.

Мистецтво полягає в тому, щоб знайти спосіб поєднати протилежні погляди обох людей. А не робити вибір на користь когось із них чи просити їх обох піти на компроміс. 

Інклюзивність

Хороші лідери знають, як створити робоче середовище, в якому кожен відчуває себе бажаним гостем. Вони прагнуть того, щоб кожен співробітник відчував себе важливим та поважаним, незалежно від його посади чи статусу. Лідери створюють умови, де кожен має однакові можливості для участі, розвитку та успіху в організації. Іншими словами: хороші лідери є інклюзивними.

Згідно з дослідженням Harvard Business Review, інклюзивні лідери мають такі риси:

 1. Скромність – вони скромно оцінюють свої можливості, готові визнати помилки та створюють можливості для інших, щоб вони могли зробити свій внесок.
 2. Цікавість до інших – вони демонструють відкрите мислення і глибоку цікавість до інших, слухають без осуду і прагнуть зрозуміти тих, хто їх оточує, з емпатією.
 3. Культурний інтелект – вони уважні до чужої культури та адаптуються до неї за потреби.
 4. Ефективна співпраця – вони сприяють розвитку інших, звертають увагу на різноманіття думок та психологічний комфорт.

Здатність до коучингу та надійність

Однією з ключових лідерських компетенцій є здатність бути ефективним коучем для своєї команди та колег. Наприклад, знати, коли (м’яко) підштовхнути когось до виходу із зони комфорту, давати корисний фідбек і допомагати людям знайти своє особисте бачення.

Найпростіший спосіб керувати – сказати людям, що робити. Але тоді є один жирний мінус – їм не потрібно думати самостійно. Коучинг дозволяє людям розвиватися в осмислений спосіб. Він будує довіру і допомагає людині активізувати свої сильні сторони для досягнення поставлених цілей.

Довіра має вирішальне значення для успішних коучингових відносин. Вона також життєво важлива для лідерів у побудові та підтримці міцних стосунків з людьми, якими вони керують. А також з клієнтами та замовниками.  

Як розвивати лідерські компетенції

Тепер, коли ви маєте чітке уявлення про основні лідерські компетенції, давайте розглянемо, як ви можете почати розвивати їх у собі. Важливо зазначити, що розвиток лідерських компетенцій це зовсім не простий процес. Кожен з нас є унікальним, а тому потребує індивідуального підходу у визначенні зон для росту.

Перший крок — це проведення чесної і відвертої самооцінки лідерських компетенцій. Це дозволить виявити власні сильні та слабкі сторони. Оцінювання має базуватися на вашій моделі лідерських компетенцій, щоб переконатися, що ви оцінюєте саме ті якості, які потрібні вашій організації.

Після того як ви визначили компетенції керівника, над якими вам потрібно попрацювати, перейдімо до методів їх розвитку.

 1. Наставництво та коучинг

Поєднання потенційних лідерів з досвідченими – це чудовий спосіб розвинути лідерські навички через практичне та теоретичне навчання. Можна багато дізнатися про компанію, її продуктову пропозицію та цільову аудиторію від людей, які провели значний час, працюючи в ній. 

Коучинг, зі свого боку, може бути особливо ефективним у розвитку навичок невербальної комунікації, активного слухання та вміння конструктивно взаємодіяти з колегами. 

 1. Традиційне навчання

Традиційне навчання лідерству, таке як практичні посібники та семінари, є популярним вибором. Настільки популярним, що у цьому році ринок корпоративних тренінгів з лідерства оцінюється в рекордні 27 мільярдів доларів.

І це не дивно. Такі компетенції керівника як управління людьми та вирішення конфліктів найефективніше розвиваються саме у формальний спосіб. Ці програми надають можливість засвоїти теоретичні знання та практичні навички, які будуть незамінними для успішного керівництва в сучасному бізнес-середовищі.

 1. Групові навчання

Групові семінари – ще один спосіб розвитку лідерських компетенцій. У групі люди можуть отримати більше практичного досвіду і навчитися різних технік, які вони можуть не засвоїти, працюючи сам на сам з наставником. 

Одна з головних переваг групових навчань полягає в тому, що кожен може поділитися власними знаннями та досвідом. Це сприяє більш глибокому розумінню теми і розвитку нових навичок.

Крім того, зазвичай у такий спосіб використовуються різноманітні методи і техніки. Такі як: рольові ігри, дебати, колективне розв’язання проблем та інші активні форми навчання. Це робить процес навчання більш творчим та сприяє активній взаємодії. І, як наслідок, розвитку лідерських навичок.

 1. Самостійне навчання

Маючи відповідні ресурси, ви можете розвивати лідерські компетенції у власний час та у власному темпі. Особливо актуально це тим, хто має заповнений робочий графік або інші зобов’язання, що обмежують доступність традиційних форм навчання. 

Крім того, ви можете використовувати ці ресурси для підвищення своєї ефективності в роботі та досягнення своїх кар’єрних цілей. Програми навчання від Genius.Space –  це чудовий приклад навчання в індивідуальному темпі. Завдяки ним ви зможете не тільки опанувати нову для себе професію, а і досконало вивчити свою поточну. Це найкращий спосіб відкрити перед собою двері до керівної посади!

 1. Стажування

Стажування на робочому місці є поширеним у підготовці наступника, коли людина працює з кимось, хто планує згодом зайняти його місце. В такі моменти важливо зрозуміти, що делегування – це та навичка, яку має розвинути у собі кожен керівник. 

Як ставити завдання так, щоб тебе зрозуміли з першого разу, і покращити стажування – зібрали прості поради у статті. Це допоможе зробити процес ефективним і дати працівникові чітке уявлення про те, що означає бути успішним лідером в організації і як може виглядати його звичайний день.

 1. Професійна сертифікація та акредитація

Існують різноманітні онлайн та очні сертифікації та акредитації, які можуть допомогти людям розвинути свої лідерські компетенції. Ці сертифікаційні програми охоплюють широкий спектр тем. Серед них стратегічне управління, ефективне комунікаційне мистецтво, розвиток команд, управління конфліктами та багато інших. Вони можуть бути спрямовані як на новачків у світі лідерства, так і на досвідчених керівників, які бажають поглибити свої знання та навички.

Вплив лідера на успіх компанії

Сьогодні роль керівника в бізнесі далеко не обмежена лише виконанням функцій стратегічного керівництва та контролю за виробничим процесом. Лідер компанії є не лише головою, а й серцем та душею колективу. Від його керівництва залежить не лише фінансовий результат, але й ефективність роботи персоналу, стійкість корпоративної культури, інноваційність та здатність адаптуватися до змін у вимогах ринку. Вплив лідера на успіх компанії може бути визначальним і довгостроковим, змінюючи не лише її рентабельність, але й ставлення до неї як до бренда. 

Нижче ми розглянемо не тільки традиційні аспекти лідерства в бізнесі, але й більш глибокі взаємозв’язки між стилями керівництва та успішністю компанії. Аналізуючи приклади сучасних лідерів і їх вплив на розвиток організацій, ми спробуємо зрозуміти, як саме лідери формують культуру, стимулюють творчість, створюють умови для інновацій та допомагають компаніям адаптуватися до непередбачуваних викликів.

Microsoft і Сатья Наделла

Microsoft, під керівництвом Сатьї Наделли, зазнала значних трансформацій, що призвели до відновлення її позицій як одного з провідних технологічних гігантів. Сатья Наделла став генеральним директором у 2014 році, коли компанія зіткнулася з низкою викликів, включаючи зниження ринкової частки в галузі мобільних пристроїв і загальне відставання від конкурентів у сфері хмарних технологій.

Наделла змінив курс компанії, зробивши акцент на хмарних обчисленнях та сервісах. Він запровадив стратегію: “мобільність і хмарні технології на першому місці“, що сприяло швидкому зростанню Microsoft Azure, хмарної платформи компанії. Під його керівництвом Microsoft також зробила кілька важливих придбань, таких як LinkedIn та GitHub, що зміцнило її позиції на ринку.

Лідерство Сатьї Наделли характеризується відкритістю до інновацій, підходом “зростання розуму” та спрямованістю на розвиток корпоративної культури співпраці. Ці зміни дозволили Microsoft не лише повернутися на шлях зростання, але й зайняти лідируючі позиції у галузі технологій.

Netflix і Рід Гастінгс

Netflix, під керівництвом Ріда Гастінгса, перетворився з компанії з прокату DVD на одну з найуспішніших світових платформ для стрімінгу контенту. Рід Гастінгс, засновник і генеральний директор Netflix, відомий своїм баченням і здатністю приймати ризиковані рішення.

Одним з найзначніших кроків Гастінгса було рішення зосередитися на потоковому відео, коли ця технологія ще тільки зароджувалася. У 2007 році, коли більшість користувачів все ще отримували DVD-диски поштою, Netflix почала інвестувати у власну платформу для стрімінгу. Це рішення виявилося визначальним для майбутнього компанії, дозволивши їй не лише зберегти своїх користувачів, але й значно розширити аудиторію.

Гастінгс також активно підтримував виробництво оригінального контенту, що призвело до створення таких хітових серіалів, як “House of Cards” і “Stranger Things“. Його лідерство характеризується готовністю йти на ризик, відкритістю до інновацій та створенням корпоративної культури, що стимулює креативність і експерименти.

Google і Сундар Пічаї

Сундар Пічаї, генеральний директор Google з 2015 року та материнської компанії Alphabet з 2019 року, відіграв ключову роль у зміцненні позицій Google як технологічного гіганта. Пічаї приєднався до Google у 2004 році і швидко зарекомендував себе як талановитий лідер, очолюючи розробку таких продуктів, як Google Chrome та Chrome OS.

Під керівництвом Пічаї Google продовжила інноваційний розвиток у багатьох сферах, включаючи штучний інтелект, хмарні обчислення, апаратне забезпечення та інтернет-сервіси. Одним із його найбільших досягнень стало впровадження стратегій, що дозволили Google зміцнити свої позиції на ринку мобільних пристроїв завдяки операційній системі Android, яка стала найпопулярнішою у світі.

Пічаї також зробив значний внесок у розвиток штучного інтелекту та машинного навчання, інтегруючи ці технології у продукти Google, такі як Google Assistant, Google Photos та Google Search. Його лідерство характеризується стратегічним баченням, орієнтацією на довгострокові інновації та здатністю керувати масштабними проєктами, що сприяло постійному зростанню та успіху компанії.

Ці приклади підкреслюють, яку важливу роль відіграють лідери у визначенні стратегічного напрямку компанії та створенні умов для її успіху.

Незалежно від того, чи ви вже є лідером, чи лише мрієте стати ним, важливо визначити свої вищі цілі. Це може бути бажання допомогти іншим або впровадити позитивні зміни у галузі, де ви працюєте. Зрозумівши ці цілі, ви зможете позиціонувати себе як впевнений і обізнаний лідер, який надихає оточуючих.

Постійно вдосконалюючи свої лідерські якості, ви не лише зміцнюєте свої зусилля для досягнення особистих та професійних цілей, а й надихаєте інших до власного розвитку. Genius.Space зібрали перелік топових івентів на тему бізнесу, які допоможуть вам у цьому. 

І пам’ятайте, що наполеглива праця та пристрасть відображають ваше прагнення до вдосконалення, що може стати прикладом для оточуючих, спонукаючи їх також розвивати свої лідерські навички.