Що таке зв’язки з громадськістю? 7 порад для проведення успішної PR-кампанії

Print Friendly, PDF & Email

В сучасному світі конкуренція на ринку надзвичайно висока, тому брендам важливо не лише створювати якісні продукти чи послуги, але й активно просувати їх серед споживачів. Одним з найефективніших інструментів для досягнення цього є зв’язки з громадськістю (PR). Вони допомагають не лише залучати увагу аудиторії, а й створювати позитивний імідж бренду, підвищувати його впізнаваність та впливати на сприйняття споживачів. У цій статті ми детальніше розглянемо важливість зв’язків з громадськістю та їх вплив на успіх брендів.

Що таке зв’язки з громадськістю і чому вони потрібні вашому бізнесу?

Зв’язки з громадськістю (скорочено PR) – це перш за все про ефективну комунікацію між вашим бізнесом та всією його аудиторією. Навіть сама назва Public relations передбачає постійний зв’язок з певними представниками. Наприклад, клієнтами, партнерами, інвесторами, ЗМІ, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами. Зв’язки з громадськістю відображають погляди вашої компанії, її цінності, цілі та досягнення.

Уявіть, що ви влаштовуєте вечірку, і кожен, хто має будь-який інтерес до вашого бізнесу, отримує запрошення. Ви підбираєте правильні слова, вибираєте інформацію, якою хочете поділитися, і навіть враховуєте реакцію кожного гостя. Ви хочете, щоб всі почували себе важливими та задоволеними, правда?

Отже, PR – це як організатор цієї вечірки. Він допомагає вам донести до аудиторії правильний меседж, скласти приємне враження і створити позитивне сприйняття вашого бізнесу. Це допомагає підтримувати довіру, розвивати взаємовідносини та створювати стійкий позитивний імідж.

Стратегія PR-кампанії

Стратегії – це головні підходи, які використовуються для досягнення мети. У PR-плані зазвичай міститься від трьох до восьми стратегій, залежно від складності поставлених цілей. Їх потрібно робити практичними та зрозумілими. Крім того, стратегія повинна пояснювати, як саме ви плануєте досягти мети та чому обрали саме такий підхід.

Подібно до динамічного танцю, PR-стратегія може миттєво змінювати свою позицію та напрямок, адаптуючись до змін у навколишньому середовищі.

Вона допомагає прокласти шлях від поточної ситуації до кінцевої мети. Це може бути короткострокова ціль, наприклад, позитивна публікація про ваш останній продукт, або довгострокова мета – вихід бренду на світовий рівень.

Стратегічне планування – це важливий перший крок у будь-якій галузі бізнесу. Особливо це важливо у PR, оскільки ефективність інвестицій не можна виміряти тільки за традиційними показниками. Стратегічний план дозволяє всім зацікавленим сторонам узгодити свої цілі. Зрозуміти, яким чином планується їх досягти та як буде вимірюватися успіх. Переконайтеся, що ви розумієте різницю між цілями, стратегіями та тактиками, перш ніж почати втілювати план і переходити до наступного етапу.

Що таке PR-кампанія та її основні завдання? 

PR кампанія це важлива складова стратегії комунікації. Вона дозволяє створити та поширити позитивне сприйняття вашого бренду серед аудиторії. PR-кампанія – це стратегічно сплановані дії та заходи, які спрямовані на те, щоб люди мали позитивне уявлення про компанію, бренд, продукт чи послугу.

Основною ціллю PR кампаній є розкриття потенціалу вашого бізнесу та привернення уваги до його унікальних характеристик і переваг. PR кампанія завжди має чітко визначену мету та цільову аудиторію. Вона може спрямовуватися на розвиток бренду, відносин з громадськістю, підвищення рівня впізнаваності про продукт або послугу.

Крім створення позитивного образу компанії, серед основних завдань PR-кампанії є забезпечення ефективної комунікації з громадськістю та медіа, залучення аудиторії та навіть вирішення кризових ситуацій під час негативних подій, які можуть впливати на репутацію бренду. Нерідко цим займаються не лише PR-спеціалісти, а й окремі діджитал-агенції. Як запустити свою міні діджитал-агенцію з нуля? Що для цього потрібно? Навчимо вас на безкоштовному курсі. Чекаємо всіх!

Види PR-кампаній

PR-кампанії можуть бути різноманітними. Залежно від кінцевих цілей, вони взаємодіють з різними аудиторіями – це і визначає подальший вид PR-кампанії. Давайте познайомимося з типовими видами PR-кампаній:

 • Зацікавлення ЗМІ: Ця кампанія спрямована на залучення уваги медіа до конкретної події, анонсу нового продукту або послуги компанії. Вона включає розсилку прес-релізів, організацію прес-конференцій, інтерв’ю з СЕО або СМО тощо.
 • Кризовий PR:  Такі кампанії відіграють вирішальну роль у захисті репутації організації, компанії чи галузі, які стикаються з безліччю кризових ситуацій, хвилями хейту. Саме під час кризи PR розкривається на повну. Завдання піарника полягає в тому, щоб запевнити, що організація буде захищена за будь-яку ціну і звести до мінімуму шкоду, завдану її репутації.
 • Корпоративна відповідальність: Це PR-кампанії спрямовані на відзначення соціальних і екологічних ініціатив. Їхня мета – підвищення своєї репутації та статусу відповідальної компанії.
 • Презентація новинок: Для популяризації нових продуктів або послуг компанії використовуються PR-кампанії, які спрямовані на їх показ у ЗМІ та соціальних мережах. Для цього організовують різноманітні заходи для преси, івенти, демонстрації продуктів та інші медійні ініціативи.
 • Лобіювання та громадська підтримка: Кампанії, спрямовані на сприяння ухваленню певних законодавчих ініціатив або залученню громадської підтримки для певної справи або ідеї.

Узагальнюючи, різноманітність PR-кампаній зумовлена потрібністю адаптуватися під конкретні цілі кожної компанії. Розуміння різних видів PR-кампаній допомагає компаніям ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією та досягати бажаних результатів у сфері комунікації.

PR кампанія vs реклама: в чому різниця?

Як і PR кампанія, реклама теж спрямована на підвищення уваги до бренду або продукту. Проте вони використовуються для досягнення різних цілей та в різних ситуаціях. Звідси варто визначити декілька ключових відмінностей між PR кампанією та рекламою:

Яка основна мета та джерела отримання данних?
PR кампаніяРеклама
Основна мета PR – це створення впізнаваності самого бренду або компанії. Залучення нових клієнтів та збереження вже наявних. Створення позитивних відносин з громадськістю та усіма зацікавленими сторонами. Основна мета реклами – це сформувати уявлення про окремий продукт або послугу та спонукати клієнтів до дій.
PR-кампанії отримують інформацію з різних джерел. З таких як:відділи зв’язків з громадськістю, ЗМІ, інфлюенсери, соціальні медіа. Також PR-спеціалісти можуть проводити власні дослідження для отримання потрібної інформації.Інформація у рекламу надходить від самої компанії або рекламних агентств. 

Отже, головна відмінність між PR-кампаніями і рекламними кампаніями полягає у їхній головній меті. PR зазвичай спрямований на створення та підтримку позитивного іміджу бренду та взаємовідносин з громадськістю, тоді як реклама орієнтована на просування конкретних продуктів чи послуг. Як зробити рекламні креативи ефективними і збільшити конверсію, читайте тут.

Проте обидва типи активностей можуть працювати разом, утворюючи сильну маркетингову стратегію. Рекламні кампанії стають частиною масштабних PR-кампаній. Комбінування цих зусиль допомагає бренду швидше досягти своїх цілей, залучити більше уваги та здобути визнання серед аудиторії. Такий підхід дозволяє максимально використовувати переваги обох видів маркетингових активностей для досягнення успіху на ринку.

Структура успішної PR-кампанії

Структура успішної PR-кампанії включає кілька ключових етапів, які забезпечують ефективне впровадження та досягнення поставлених цілей. Успішна PR-кампанія вимагає систематичного та комплексного підходу на кожному з цих етапів, а також гнучкості та відкритості до коригування стратегії.

Етапи PR-кампанії

Кожна PR-кампанія відрізняється, залежно від галузі, бренду та кінцевої мети. Однак ключові етапи є загальними для більшості з них. 

 • Аналіз і планування:
  • Визначення цілей: Встановлення конкретних цілей та очікуваних результатів від PR-кампанії.
  • Дослідження аудиторії: Аналіз цільової аудиторії, їхніх потреб, інтересів та способів сприйняття інформації.
  • Стратегічне планування: Розроблення стратегії, яка включає ключові повідомлення та підходи для досягнення цілей.
 • Створення контенту:
  • Розроблення повідомлень: Формулювання ключових меседжів, які відображають цілі та цінності бренду.
  • Створення матеріалів: Підготовка прес-релізів, інтерв’ю, інформаційних статей, відео та іншого контенту для розповсюдження.
 • Розповсюдження та комунікація:
  • Медійна робота: Розповсюдження прес-релізів, надання інтерв’ю, організація прес-конференцій для взаємодії зі ЗМІ.
  • Соціальні медіа: Активна взаємодія з аудиторією через соціальні мережі для поширення повідомлень та відповіді на запитання.
 • Моніторинг та аналіз:
  • Моніторинг відгуків: Збір фідбеку, оскільки зворотний зв’язок – важлива складова будь-якого аналізу.
  • Оцінка результатів: Аналіз досягнутих результатів та коригування стратегії, на основі зібраної інформації.
 • Звітність:
  • Підготовка звітів: Створення звітів про результати PR-кампанії для команди та керівництва компанії.

Тактика PR-кампаній

В основі будь-якої стратегії є загальний план та кінцева мета, а тактика відповідає за конкретні дії та інструменти для виконання. Тактика – це кроки, які нам потрібно зробити для реалізації стратегії. Успішна PR-стратегія вимагає не лише креативності, а й правильного вибору тактик. Ось декілька ключових тактик, які допоможуть вам досягти успіху у ваших PR-кампаніях:

1. Створення прес-релізів та інформаційних повідомлень

Прес-релізи є ефективним інструментом для публікації важливих новин та інформації про вашу компанію. Вони дозволяють створити прямий зв’язок з журналістами та ЗМІ, щоб привернути  увагу до вашого бренду. Важливо підготувати якісне наповнення, яке зацікавить вашу цільову аудиторію та відповідатиме її потребам.

2. Організація прес-конференцій та заходів

Прес-конференції та інші медійні заходи дозволяють вам спілкуватися з журналістами та представниками ЗМІ безпосередньо. На них можна зарелізити новий продукт чи розповісти останні новини про ваш бренд чи продукт. Це ефективний спосіб залучити увагу та отримати медійне покриття.

3. Взаємодія з інфлюенсерами та блогерами

Співпраця з впливовими людьми та блогерами допоможе вам досягти кінцевої мети швидше. Завдяки залученню більшої аудиторії через їхні соціальні мережі та платформи. Як амбасадори бренду можуть збільшити його продажі та покращити репутацію, розповіли тут.

4. Створення цікавого та цінного контенту

Контент – це ключовий елемент будь-якої PR-кампанії. Створюйте цікавий та корисний контент, який привертає увагу вашої аудиторії та стимулює її до дій. Це можуть бути блоги, інфографіка, відео, інтерв’ю та інше.

5. Моніторинг та аналіз результатів

Важливо відстежувати та аналізувати результати вашої PR-кампанії, щоб зрозуміти її ефективність. Використовуйте аналітичні інструменти та звіти для оцінки ефективності ваших зусиль.

Оцінка ефективності PR-кампаній

Оцінка ефективності PR-кампаній є важливою складовою процесу PR-менеджменту. Це дозволяє визначити, наскільки вони успішні та внести необхідні корективи. 

Першим кроком є чітке визначення цілей PR-кампанії. Цілі повинні бути конкретними, вимірюваними та досяжними, щоб можна було об’єктивно оцінити їхнє виконання. Далі визначте ключові метрики, якими ви будете вимірювати ефективність своєї PR-кампанії. Це може бути кількість згадок у ЗМІ, обсяги трафіку на веб-сайті, активність в соціальних медіа, конверсія з реклами тощо. 

Під час збору даних про ефективність вашої кампанії, зосередьтеся на тому, як вона впливає на ключові метрики. Наприклад, це можна зробити порахувавши, скільки разів компанія згадується в ЗМІ. Вивчіть як реагує ваша аудиторія на кампанію в соціальних мережах.

Отримані дані проаналізуйте та оцініть, наскільки вони відповідають вашим цілям. Визначте, що працює добре, а що потребує покращень. При необхідності внесіть корективи у вашу PR-стратегію. Це може включати зміну тактик, перерозподіл бюджету, підвищення активності в певних напрямках тощо.

Пам’ятайте, що процес оцінки ефективності PR-кампаній повинен бути постійним. Продовжуйте вдосконалювати свою стратегію на основі накопичених даних.

Топ-7 порад, як провести успішну PR-кампанію

Нижче ми зібрали поради, які довели свою ефективність для проведення успішної PR-кампанії. Усі топові PR-фахівці знають і дотримуються цих порад і правил. Тепер пропонуємо і вам з ними познайомитися.

Проходьте шлях до успіху без крабового менталітету

У сфері бізнесу, де конкуренція завжди на високому рівні, досить легко потрапити у пастку негативного менталітету, який називають “крабовим”. Це ситуції, коли компанії прагнуть витіснити або завадити одне одному, замість того, щоб працювати разом для досягнення загального успіху.

Незважаючи на оточення з високою конкуренцією, важливо пам’ятати про етичність і співпрацю. Намагайтеся зосередитися на своїх власних цілях і стратегіях розвитку, замість того, щоб спробувати завдати шкоди іншим гравцям на ринку. Така практика завдасть тільки колосальної шкоди вашій компанії в довгостроковій перспективі.

Обираючи шлях співпраці з професіоналами у своїй галузі,  такими як PR-агентства, можна розраховувати на ефективну стратегію розвитку і захиститись від  випадків “крабового менталітету”. Такий підхід дозволить вам піднятися вище та досягти більшого успіху у вашій сфері діяльності.

Завжди кажіть правду

Для компаній “ідея бездоганності” все частіше стає пріоритетом.  Проте відомо, що споживачі надають перевагу брендам, які відверто і чесно спілкуються з ними.  Недавнє опитування показало, що 88% споживачів вважають автентичність ключовою властивістю брендів, яким вони довіряють.

В умовах постійного потоку інформації та великої кількості скандалів, споживачі стають все більш обережними у своєму виборі. Вони шукають щирості та прозорості в комунікації з брендами. Саме тому компанії все частіше звертаються до PR-агентств для підтримки довіри споживачів та зміцнення своєї репутації.

Орієнтуйтесь на місцеві ЗМІ

Одним з ключових аспектів успішної PR-кампанії є вихід на місцевий рівень та орієнтація на місцеві ЗМІ. Часто компанії не враховують важливість спільної мови в комунікації з аудиторією. Це призводить до неефективної взаємодії.

Як вплинути на прийняття рішень незнайомих вам людей? Потрібно звертатись до місцевих журналів, газет та інших каналів звязку, які відповідають мові вашої аудиторії та мають довіру. Залучайте місцевих інфлюенсерів, які мають колонки у різноманітних виданнях.

Підвищуйте впізнаваність бренду на галузевих заходах

Участь у спеціалізованих форумах і подіях дозволяє привернути увагу цільової аудиторії та підвищити свою впізнаваність серед конкурентів. Бізнес-лідери завжди шукають можливості залучити увагу своєї аудиторії та збільшити лояльність до свого бренду. Соціальні мережі та ЗМІ надають велику платформу для цього, але часто вони перенасичені інформацією. Щоб вирізнитися серед цього шуму, важливо мати авторитетний голос, якому довіряють.

Участь у галузевих заходах — це ідеальний спосіб отримати цей “голос”. PR-фахівці не тільки підтримують своїх клієнтів у спонсорстві таких подій, а й стимулюють потенційний клієнтів їх відвідувати. 

Стратегія також включає публічні виступи на відповідних заходах для зміцнення репутації та впізнаваності бренду. Наприклад, якщо ваша компанія виготовляє спортивний інвентар, організувати спортивні змагання буде ефективним способом привернути увагу цільової аудиторії.

Навчіться бачити світ очима своєї цільової аудиторії

Розуміння потреб, цінностей і перспектив вашої аудиторії допоможе вам краще взаємодіяти з нею та впливати на її рішення в вашу користь. Найкращі PR-агенції забезпечують ваш бренд глибокими знаннями про демографічний склад вашої аудиторії, а також розумінням її потреб і уподобань. Ці знання являються ключовими при виборі меседжів та стратегій комунікації.

Історія засвідчує безліч криз у зв’язках з громадськістю, які можна було б уникнути, якби компанії уважніше ставились до культурних та демографічних особливостей своєї аудиторії. Чутливість та розуміння дуже важливі для забезпечення лояльності клієнтів та цінності бренду.

Вивчайте своїх конкурентів

Фраза “Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче” тут максимально доречна.  Знання про те, що роблять ваші конкуренти, важко переоцінити. Вивчаючи їхні стратегії, ви можете навчитися нових хитрощів, які до цього не потрапляли в поле вашого зору. Та і погодьтесь, вчитись на чужих помилках набагато ефективніше і дешевше, ніж на власних.

Не варто ховати голову в пісок!

Ігнорувати проблему – категоричне НІ. Часто компанії вважають, що мовчання допоможе їм уникнути негараздів. Проте насправді це лише погіршує ситуацію. У випадку репутаційної кризи важливо діяти швидко, ретельно і з розумінням. З нашого досвіду відомо, що більшість криз заглиблюються, якщо на них не відреагувати вчасно.

Правильна комунікація здатна значно мінімізувати наслідки кризи. Визнання вини там, де вона є, і факти, коли звинувачення неправдиві – це єдиний правильний шлях.

Приклади успішних PR-кампаній популярних брендів

Дієві PR-стратегії можуть стати вирішальним фактором у конкурентній боротьбі та допомогти бренду вирізнитися серед інших у своїй галузі. Розглянемо деякі приклади успішних PR-кампаній популярних брендів, щоб краще зрозуміти, як вони досягають своїх цілей та забезпечують свою відомість.

 1. КампаніяJust Do It” .  Погодьтесь, не даремно саме ця кампанія стала однією з найуспішніших у світі маркетингу. Зараз, коли ми читаємо цей простий вираз, ми не можемо не згадати про фірму Nike. Ця кампанія мала шалений успіх в усьому світі та переслідувала благородну ідею. Вона стимулювала спортсменів та звичайних людей досягати своїх мрій, всупереч перешкодам.
 2. Кампанія “Share a Coke” від Coca-Cola, пропонувала споживачам персоналізувати свої банки з напоями, друкуючи на них своє ім’я або ім’я друга. Це було неперевершене та дуже необхідне рішення. За результатами цієї кампанії зріс обсяг проданих напоїв після 11 років безперервного падіння. 
 1. Запуск кампанії  “Real Beauty” брендом Dove, мав на меті продемонструвати різноманітність та природну красу жінок, незалежно від їхніх форм, параметрів та вікової категорії. Ця кампанія викликала широкий резонанс в соціальних мережах та ЗМІ, спонукаючи мільйони людей обговорювати тему реальної краси та самоприйняття. У підсумку бренд Dove залучив широке коло прихильників та клієнтів до своїх продуктів.

Прикладів успішних PR-кампаній існує багато. Щороку відомі бренди та корпорації знаходять можливість здивувати світ у новий спосіб. В епоху штучного інтелекту та діджиталізації продумувати PR-стратегії та тактики стає все складніше. Це вимагає постійного розвитку своїх знань, навичок та скілів, а також вдало їх використовувати. Опанувати нову професію, заглибитись у світ ІТ або маркетингу можна на наших курсах. Пропонуємо переглянути актуальні програми навчання і обрати свою.