Стресостійкість. Що це і як розвинути?

Print Friendly, PDF & Email

Скільки разів ви зустрічали стресостійкість у вимогах до відгуку на вакансію? Ця навичка набула особливої значущості в останні роки. Але чи знаємо ми насправді, що таке стресостійкість і як її розвинути?

У цьому матеріалі ми зібрали експертні думки та поради, а також всі важливі аспекти щодо стресостійкості. Читайте далі, що це за навичка, на що вона дійсно впливає, які фактори важливі для набуття стресостійкості, і як її ефективно розвинути та підтримувати в сучасних умовах.

Що таке стресостійкість?

Стресостійкість вочевидь поєднує у собі поняття стресу та стійкості. 

Стресостійкістю називають здатність особистості витримувати стресове напруження, адаптуватися в умовах потужних стресових факторів, а також ефективно виконувати свої функції під дією стресу. 

Важливим фактором стресостійкості є здатність вірно адаптовуватись та реагувати на стрес з повним збереженням фізичного та ментального здоров’я. 

Що зазвичай мають на увазі роботодавці, коли згадують стресостійкість у вакансіях? Це здатність професіонала працювати в умовах постійного тиску, не зважати на негативні фактори навколишнього середовища (наприклад, постійний шум опенспейсу), а також зберігати свою ефективність на належному рівні.

Чому важлива стресостійкість?

Здебільшого нам усім доводиться працювати в умовах постійного стресового навантаження та невизначеності. І тут стресостійкість виступає чи не найзатребуванішою навичкою фахівця у будь-якій галузі.

Чинники важливості стресостійкості в професійному та особистому житті:

 • здатність ефективно працювати в умовах невизначеності;
 • вирішення конфліктів конструктивними способами;
 • швидка адаптація до різноманітних умов праці;
 • здатність організувати та розподілити навантаження;
 • зменшення тиску та запобігання професійному та особистісному вигоранню;
 • ефективний алгоритм дій у непередбачених обставинах.

Людина з розвиненою стресостійкістю легко адаптується до постійних змін, не уникає конфліктних ситуацій та, що найважливіше, зберігає здатність приймати рішення з мінімальними даними та в короткі строки. Тому роботодавці так цінують працівників, які не піддаються паніці та здатні проявляти ініціативу, коли інші впадають в розгубленість. 

Як правило, найбільш стресостійкі спеціалісти впевнено крокують кар’єрними сходами та займають керівні посади. В той час, як люди з обмеженою здатністю керувати стресом швидко вигорають, часто змінюють місце роботи, постійно скаржаться на умови праці та не виносять критики.

Ми зазначили вище про людей з розвинутою стресостійкістю. Отже, стресостійкість справді можна (і треба) розвивати. Як саме це зробити, читайте в наступних розділах матеріалу.

Нагадаємо, що кращий шлях до розвитку — це постійне навчання та переймання досвіду експертів! Реєструйтеся на найближчі заходи від Genius.Space, щоб прокачати свою професійну ефективність!

Фактори розвитку стресостійкості

На розвиток стресостійкості впливає багато факторів. Основні з них — це самосвідомість, позитивне мислення, соціальна підтримка, емоційний інтелект, навички планування та організації, а також фізичне здоров’я та ефективні методи копінгу. Поговоримо про кожен з цих факторів докладніше.

Самосвідомість

Самосвідомість — це аспект особистості, який передбачає розуміння та усвідомлення власних думок, почуттів та реакцій. Це поняття також передбачає вибудовування та чітке відчуття власних меж терпимості до стресових факторів — це, власне, й є основним чинником самосвідомості.

Концепція самосвідомості також передбачає властивості особистості при взаємодії з оточуючим світом (середовищем). Звідси можна виділити наступні аспекти самосвідомості:

 • самосвідомість у взаємодії — здатність до аналізу власного сприйнятті та поведінки у розрізі впливу на інших людей;
 • соціальна самосвідомість — розуміння та дотримання стандартів власної чіткої ролі особистості у суспільстві, на робочому місці;
 • самоповага — розуміння та транслювання іншим власної цінності;
 • сприйняття інших — здатність адекватно сприймати і розуміти оточуючих;
 • самоусвідомлення — розуміння та сприйняття особистістю власних думок, емоцій, цінностей і переконань.

Отже, самосвідомою ми можемо назвати особистість, яка розуміє власні потреби та бажання, має власну систему цінностей та переконань, постійно розвивається та саморефлексує. На основі основі розглянутих аспектів самосвідомості, можна виділити ряд характерних властивостей самосвідомої особистості.

Зробіть корисну паузу — підпишіться на наш канал в Telegram!

Самосвідома особистість:

 • здатна рефлексувати над своїми діями та вчинками
 • вірить у власні здібності
 • не піддається зайвій самокритиці
 • проявляє емпатію до оточуючих
 • намагається покращити міжособистісні стосунки
 • знає та дотримується соціальних стандартів своєї ролі у суспільстві
 • ефективно керує власної комунікацією
 • усвідомлює та впевнено використовує власні межі терпимості.

Таким чином, самосвідомість — один з важливих факторів розвитку стресостійкості людини як в професійному, так і в особистому житті. Самосвідома особистість завжди більш ефективно адаптується до впливу різноманітних негативних факторів середовища. Зберігає здатність до адекватної комунікації та виконання службових обов’язків під тиском стресових факторів без надмірної шкоди для ментального здоров’я.

Позитивне мислення

Мислити позитивно — це не якась езотерична мантра, а реальна психологічна настанова особистості. Мова йде про вибір тону сприйняття тих чи інших подій через власну призму цінностей. 

Позитивно налаштована особистість думає конструктивно, схильна бачити події об’єктивно. Там, де інші бачать тільки перепони, позитивна особистість шукає можливості вирішення проблем та особистісного чи професійного зростання. Експерти наголошують, що позитивне налаштування надає людині не тільки поштовх до розвитку стресостійкості, але й покращує ментальне, та навіть фізичне здоров’я.

Виділяють наступні аспекти позитивного мислення:

 • гнучкість — швидка адаптація поглядів та думок особистості у змінених умовах, нових обставинах;
 • виділення переваг — фокус уваги людини на пошуку можливостей за рахунок своїх сильних сторін, замість скарг на обмеження та пошук недоліків ситуації;
 • оптимістичний настрій — тверда віра в краще майбутнє, здатність долати труднощі задля набуття корисного досвіду;
 • конструктивне мислення — сприйняття проблем як завдання, які потрібно і варто вирішувати тим чи іншим способом;
 • емоційний інтелект — вдале керування власними емоціями, щоб завжди підтримувати позитивний настрій собі та оточуючим;
 • схильність до самомотивації — самостійна постановка власних цілей особистості та досягнення їх попри важкість обставин;
 • вдячність — позитивна особистість цінує свої надбання та досягнення, вдячна за надані можливості.

Отже, людина з позитивним мисленням не ігнорує проблеми та негативні пливи, а сприймає як виклик щодо вирішення завдання. Позитивні особистості сприймають неочікувані перепони та стресові чинники як можливість для набуття нового корисного досвіду щодо вирішення цікавих завдань.

Позитивно налаштовані працівники завжди більш об’єктивно та конструктивно сприймають будь-які ситуації. Вони здатні ефективніше вирішувати складні завдання, вбачають вигідні перспективи у складних ситуаціях, завжди бачать  кращі способи розв’язання нагальних проблем. 

Експерти також наголошують, що позитивне мислення покращує якість життя, яка в останні десятиріччя вважається одним з пріоритетних напрямків розвитку корпоративної культури. Тому позитивне мислення є дуже важливим фактором для розвитку стресостійкості.

Соціальна підтримка

Підтримка близьких — важливий фактор набуття стресостійкості. Кожна людина потребує міцної опори, яка буде підтримувати її на шляху подолання перешкод до професійних та особистісних здобутків. За експертною думкою, соціальна підтримка має безпосередній вплив на психологічний, емоційний та фізичний стан людини.

Соціальна підтримка передбачає інформаційну, емоційну та практичну підтримку, а також приналежність до спільноти, моделювання поведінки, зменшення впливу негативних факторів та зниження соціальної ізоляції.

Як соціальна підтримка сприяє розвитку стресостійкості:

 • відверта розмова з близькими допомагає виразити накопичені думки та емоції, уникнути відчуття самотності у стресових станах;
 • отримання об’єктивної думки та додаткової інформації у вигляді рекомендацій та порад сприяє розширенню пошуку можливостей для виходу з важких ситуацій;
 • відчуття приналежності до соціальної групи сприяє підвищенню почуття безпеки та збільшенню рівня стресостійкості;
 • практична допомога з боку колег та близьких допомагає вірно перерозподілити навантаження та зменшити вплив стресових факторів;
 • експертна психоедукація (психологічні тренінги з боротьби зі стресом, запобігання вигоранню) надають здатності моделювати поведінку за кращими поведінковими шаблонами задля розвитку стресостійкості;
 • конструктивне вирішення конфліктів з підтримкою оточуючих знижує вплив стресових факторів та розряджає робочу обстановку;
 • постійна підтримка важливих соціальних зв’язків допомагає уникнути соціальної ізоляції, підтримувати стан впевненості у власній цінності та значимості особистості.

Головне завдання соціальної підтримки — це створення безпечних психологічних передумов розвитку людини як особистості та професіонала. Підтримка соціуму дозволяє людині уникнути соціальної ізольованості, завжди отримувати емоційну підтримку, розуміти, що вона ніколи не залишається сатоньою навіть у важких стресових ситуаціях. Всі ці чинники грають важливу роль у розвитку належного рівня стресостійкості.

Бажаєте відчути експертну підтримку та доєднатися до спільноти справжніх профі? Приймайте участь у найближчих заходах від Genius.Space!

Емоційний інтелект

Хто може ефективно усвідомлювати та керувати своїми емоціями? Особистість з розвинутим емоційним інтелектом!

Емоційний інтелект (EI) поряд з розумінням та керуванням власними емоціями також передбачає прояв ематії та розуміння емоцій і намірів інших людей. Важливими аспектами емоційного інтелекту є самосвідомість, емпатія, саморегуляція, адаптивність, навички вирішення проблем та побудови ефективних міжособистісних відносин, а також загальне психологічне здоров’я та добробут особистості.

Як емоційний інтелект впливає на розвиток стресостійкості:

 • розвинутий EI допомагає особистості аналізувати власні реакції на стресові чинники, розробляти та застосовувати вдалі стратегії опору негативному впливу стресу;
 • емоційно розвинена особистість уміє регулювати вплив стресових факторів за допомогою методів релаксації, медитації та інших саморегуляції;
 • прояви емпатії покращують ефективність комунікації та зменшують прояви стресу при побудові міжособистісних відносин;
 • розвинені навички вирішення конфліктів та проблем запобігають підвищенню стресу у діловій та особистій комунікації;
 • ефективне керування емоціями надає об’єктивності при прийнятті важливих рішень, адекватне сприйняття раціональних аргументів;
 • високий рівень адаптивності особистості з розвинутим EI допомагає знизити вплив емоцій на поведінку в критичних ситуаціях;
 • ефективне керування впливом стресових факторів дозволяє значно покращити якість життя.

Розвиток емоційного інтелекту важливий для розвитку загальних навичок стресостійкості. EI можна розвинути за допомогою регулярної саморефлексії, роботи з психологом, психоедукації. Потужний спосіб розвитку EI — це опанування технік зменшення напруги, прояву емпатії, релаксації.

Планування та організація

Планування та організація виступають не тільки як важливі фактори менеджменту, але й як потужні фактори розвитку стресостійкості. Основна причина — це здатність керування ситуацією завдяки досконалим навичкам планувати та організовувати використання ресурсів особистості на подолання стресових факторів у критичних ситуаціях.

Планування та організація як фактори розвитку стресостійкості включають у себе такі аспекти, як структура і чіткість, ефективне використання часу та наявних ресурсів, розуміння завдань та цілей, гнучкість, адаптацію, психологічну стійкість та суттєве зниження впливу невизначеності обставин при прийнятті рішень.

Як планування та організація впливають на розвиток стресостійкості:

 • створює структурований алгоритм дій у випадку непередбачуваних обставин;
 • забезпечує уникнення хаосу в умовах невизначеності;
 • допомагає ефективно використовувати обмежені ресурси і запобігти психічному перенавантаженню;
 • стимулює швидко шукати шляхи ефективної адаптації до змін;
 • розвиває гнучкість щодо застосування альтернативних рішень в складних обставинах;
 • допомагає уникнути надмірної тривожності, завжди тримаючи в пріоритеті головні завдання та цілі;
 • зменшує вплив невизначеності за допомогою передбачення та врахування якомога більшої кількості різноманітних ризиків;
 • підвищує рівень впевненості у власних навичках, що становить основу психологічної стійкості.

Таким чином, планування та організація надають бажане відчуття контролю над ситуацією навіть у самих непередбачуваних обставинах. Все це робить будь-яку стресову подію чи ситуацію менш страшною для психіки. Розвитку навичок планування та організації сприяє чіткий системний та керований підхід до професійної та особистої діяльності. Все це сприяє досягненню вищого рівня стресостійкості.

Фізичне здоров’я

Сила впливу стресових факторів в багатьох аспектах залежить від стану фізичного здоров’я людини. Як відомо, стрес б’є завжди у слабке місце, тому різні люди по різному фізично реагують на стрес — в когось болить голова, когось нудить, хтось втрачає здатність твердо стояти на ногах.

Отже, підтримка фізичного здоров’я є також важливим фактором у розвитку стресостійкості. 

Під дією стресу людина часто може мати поганий чи навпаки підвищений апетит (заїдання), довго сидіти на місці в напруженій позі, не виходячи з приміщення. Все це тільки посилює вплив негативних стресових факторів на організм.

Як підтримувати фізичне здоров’я у стресових ситуаціях:

 • дотримуватись щоденної збалансованої дієти — як мінімум 3-разового харчування з корисними перекусами;
 • виконувати помірні фізичні навантаження — більше ходити, не сидіти на місці весь день, робити ранкову зарядку;
 • не забувати про щоденні піші прогулянки на свіжому повітрі, щоб надати мозку більше можливостей адекватно реагувати на стрес.

Пам’ятайте, що у будь-яких непередбачуваних обставинах ваше здоров’я має бути в пріоритеті, тому що на лікарняному ви точно ніяк не зможете вирішити нагальні робочі питання. Дбайте в першу чергу про фізичне здоров’я, щоб мати змогу підтримувати здоровий психологічний стан та розвивати стресостійкість.

Ефективні методи копінгу

Завчені поведінкові стратегії опору негативному впливу стресу на організм називають методами копінгу. Ефективними ці методи стають у разі дійсного зменшення впливу стресу на особистість під час виконання професійної діяльності та у побудові міжособистісних відносин.

До ефективних методів копінгу належать релаксація, медитація, належна фізична активність, соціальна підтримка, інтереси та хобі, організація та планування, практики керування часом, прийняття пауз, насолоди самотності, здоровий спосіб життя та позитивне мислення.

Як ефективні методи копінгу сприяють розвитку стресостійкості:

 • регулярна практика релаксації та медитації покращує психологічний стан;
 • позитивне мислення та належна фізична активність накопичують внутрішні ресурси для опору стресовим факторам;
 • практика пауз та насолоди від перебування наодинці з собою сприяють ефективному розподілу ресурсів і запобігають вигоранню;
 • навички керування часом долають страх перед палаючими дедлайнами;
 • прояв інтересу та виділення часу на захоплення та хобі забезпечують мозку якісний відпочинок, сприяють швидкому відновленню психологічного стану після потужного впливу стресу;
 • надання соціальної підтримки близьким та оточуючим посилює фактор власної значущості, що якісно впливає на підвищення стресостійкості в умовах невизначеності.

Ефективним методам копінгу, тобто моделювання поведінки у стресових ситуаціях, можна навчатися. Цьому сприяє відвідування психологічних тренінгів, вивчення спеціалізованої літератури та постійна практика впровадження ефективних копінг-стратегій у власне життя.

Реєструйтесь на найближчі заходи Genius.Space, щоб отримати ще більше можливостей для професійного та особистісного розвитку!

Як розвинути стресостійкість? 

Ліза Пейченс — сертифікований коуч для керівників, консультант з питань кар’єри та засновник LP Coaching у Філадельфії, штат Пенсільванія, — відзначає 10 найкращих шляхів розвитку стресостійкості для працівників.

 1. Переформулюйте проблеми так, щоб вони стали позитивними можливостями

Змініть негативні думки про можливу поразку на позитивне мислення щодо шляхів подолання неочікуваних перешкод або непердбачуваних обставин. Нехай проблема зміниться на виклик. Нагадайте собі, що вдале та вчасне розв’язання поставленого завдання надасть вам нові кар’єрні можливості (принесе премію, визнання, успіх тощо).

 1. Зосередьтеся на речах, які ви можете контролювати

Перестаньте зациклюватись на неосяжності поставлених перед вами завдань та викликів. Підходьте до вирішення справ поступово. Спочатку виділіть одне пріоритетне завдання та зосередьтеся на ньому. Тільки після його виконання переходьте до наступного. Чітка структура пріоритетів допоможе вам повернути контроль над ситуацією та підвищити свою ефективність в стресових умовах.

 1. Перегляньте організацію свого часу, якщо ви перевантажені

Занадто щільний графік часто викликає тривогу та виступає значним стресовим фактором. Навчіться планувати свій час адекватно для завдань, залишаючи собі місце на каву та переключення уваги між робочими тасками. Ефективний тайм-менеджмент допоможе зменшити навантаження та запобігти вигоранню.

 1. Усуньте якомога більше передбачуваних стресових факторів

Ви знаєте, що безглузда балаканина з колегами, непотрібні мітинги або частий перегляд новин викликають у вас стрес? Усуньте ці передбачувані фактори підвищення напруги і тривожності. Навчіться відсіювати зайві речі в жітті та професійній діяльності, щоб легше справлятися зі стресом при дійсно нагальній потребі.

 1. Вивчіть та застосовуйте декілька технік релаксації

Знаходьте час на постійну психоедукацію — навчайтеся та експерементуйте з різноманітними техніками зменшення напруги. Плануйте час на медитацію, саморефлексію. Дбайте про свій психологічний стан щодня, щоб мати напоготові ресурси для збереження ефективності у непередбачуваних стресових обставинах.

 1. Знаходьте час на відпочинок та хобі

Звикли працювати за графіком? Час на відпочинок також необхідно планувати. Внесіть в свій графік обов’язковий час на власні хобі та захоплення. Ніколи не нехтуйте часом відпочинку та хобі, щоб підтримувати ментальне здоров’я та загальний баланс якості життя. Пам’ятайте, що працюєте щоб жити, а не живете щоб працювати.

 1. Підбадьорюйте себе 

Підберіть для себе кілька виразів, які надають вам впевненості у власних силах. Наприклад, “ти все вмієш”, “ти з усім впораєшся”. Спробуйте казати їх собі у дзеркало перед початком робочого дня. Також не забувайте повторювати їх собі частіше, коли на вас з’являться додаткові завдання та непедюачувані стресові фактори.

 1. Говоріть про свої почуття

Не забувайте, що вміння вчасно розпізнати та виразити свої емоції — запорука психічного здоров’я. Не бійтеся та не соромтеся говорити про свої почуття та емоції. Шукайте емоційної та соціальної підтримки, щоб не зламатися під дією потужного стресу. Завжди знаходьте час на відверту, щиру розмову з близькими чи психологом. 

 1. Висипайтеся

Якісний та регулярний сон тривалістю 7-9 годин — це основа фізичного та ментального здоров’я людини на рівні зі здоровим способом життя та збалансованим харчуванням. Намагайтеся дотримуватись гігієни сну: вкладайтеся в один і той же час, завчасно проводьте необхідні ритуали (душ, чистка зубів, перегляд відео, читання книги). Завчасно створюйте необхідну атмосферу для сну: провітрюйте приміщення, зменшуйте інтенсивність освітлення, відкладайте мобільні гаджети.

 1. Тренуйте своє тіло та мозок 

Ніхто не заставляє вас пробігати марафони щодня чи показувати трюки. Достатньо привнести регулярні помірні фізичні навантаження у свою щоденну рутину, щоб зберегти фізичне і ментальне здоров’я. Наприклад, регулярні піші прогулянки на свіжому повітрі. 

Також не забувайте тренувати свій мозок. Регулярне вирішення головоломок та кросвордів, онлайн-тренажери на збільшення фокусу уваги, пам’яті — все це допоможе вашому мозку підтримувати рівень роботи важливих когнітивних функцій на належному рівні. Тримайте своє тіло та мозок в тонусі!

Висновки

Стресостійкість є важливою начикою для сучасного фахівця. Щоб розвинути стресостійкість, необхідно розвивати та застосовувати такі аспекти, як самосвідомість, позитивне мислення, соціальна підтримка, емоційний інтелект, навички планування та організації, а також фізичне здоров’я та ефективні методи копінгу.

Бажаєте залишатися завжди затребуваним фахівцем? Навчайтеся на курсах Genius.Space, реєструйтеся на наші найближчі заходи та нарощуйте свою ефективність разом з нами!

Поділіться цим корисним матеріалом з друзями та колегами, підписуйтесь на наш канал у Telegram та не забувайте слідкувати за виходом наступних корисних статей у розділі блогу.